Klasy IV -VI

Rok szkolny2012/2013

KLASA IV

 

 

 

 

Język polski - WSiP „Słowa z uśmiechem” literatura i kultura – Ewa Horwath, Anita Żegleń

                       „Słowa z uśmiechem” – nauka o języku  zeszyt ćwiczeń nr 1 i 2

                         nr dopuszczenia programu 551/1/2012

  Historia – WSiP „Klucz do historii” – podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkoły  

                   podstawowej + zeszyt ćwiczeń-Wojciech Kalwat, Małgorzata Lisnr  510/1/2012     

                  

 J. angielski – Express Publishing Starland 1+CD-zeszyt ćwiczeń,

                       podręcznik Wirginia Ewans Jenny Dooley

 J. niemiecki  - PWN “Und so weiter” Lucyna Zastąpiło, Ewa Krawczyk, Marta Kozubska,

                         podręcznik i zeszyt ćwiczeń nr dopuszczenia programu  DKW-4014-213/99

  Matematyka – WSiP „Matematyka wokół nas” H. Lewicka, M. Kowalczyk + 2 zeszyty

                         ćwiczeń nr programu DKOS-5002-02/08

Przyroda     Nowa Era  “ Tajemnice przyrody”- podręcznik + ćwiczenia cz. 1 i 2 do nowej   

                     podstawy programowej rok dopuszczenia 2011 – Maria Marko – Warłowska,   

 

                     Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz nr programu DKW-4014-165/99

Plastyka –   Nowa Era „Do dzieła” J. Lukas , K. Ornak – do nowej podstawy programowej

 Muzyka – MAC „Muzyczny świat” cz.1 + zeszyt  ćwiczeń T. Wójcik DKW-4014-132-00

 Technika – Nowa Era „Technika IV-VI” zeszyt ćwiczeń Lech Łabecki

 Religia –  Jedność “Miejsce pełne BOGA- ctw”  ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak,

                 Bogusław Nosek + zeszyt ćwiczeń nr programu AZ-21-02/12-KI-1/12

Informatyka – Czarny Kruk  Informatyka 2000 Podręcznik dla klas IV-VI na wyposażeniu

                        pracowni DKW-4014-56/99

KLASA V

 

 

 

Język polski - Nowa Era 1) Marlena Derlukiewicz „ Słowa na start”- podręcznik do   

                       kształcenia literackiego i kulturowego 2) Anna Wojciechowska

                        „Słowa na start” – zeszyt ćwiczeń nr 1 i nr 2 DKOS-5002-62/04

 Historia – Nowa Era 1) Michał Błaut  „Moja historia” podręcznik do historii i społeczeństwa

                  2) Mariusz  Kliszewski, Jolanta Wegiel- „Moja Historia” – zeszyt ćwiczeń

                    DKOS-5002-7/04

Matematyka – WSiP „Matematyka wokół nas” H. Lewicka , M Kowalczyk (niebieskie) + 2

                         ćwiczeniówki

Przyroda ­– Nowa Era „Tajemnice przyrody” J. Ślósarczyk Podręcznik i ćwiczeniówka cz.1 i 2

                   DKW-4014-165/99

J.  niemiecki – PWN “Und so weiter”,  podręcznik i zeszyt ćwiczeń nr dopuszczenia  

                         programu  DKW-4014-213/99

J.  angielski – OXFORD University Press New English Zone 2,  3 ” podręcznik

                       płyta CD ćwiczeniówka , książeczka do czytania DKW-4014-59/99

Muzyka – „MAC” „Muzyczny świat”cz.2 DKW-4014-132/00

 Religia – Jedność Wielbimy Boga AZ-2-03/6

 Technika – Podręcznik aktualny z kl. IV

 

 

KLASA VI

 

 

Język polski - Nowa Era 1) Marlena Derlukiewicz „ Słowa na start”- podręcznik do kształcenia

 literackiego i kulturowego 2) Anna Wojciechowska  „Słowa na start” – zeszyt ćwiczeń nr 1 i nr 2  DKOS-5002-62/04

Historia – Nowa Era 1) Michał Błaut  „Moja historia” podręcznik do historii i społeczeństwa

      2)Marek Szamański „ Moja historia” podręcznik do historii i społeczeństwa cz.2

                „Moja historia”- zeszyt ćwiczeń cz.1 i 2  DKOS-5002-7/04

Matematyka – WSiP Matematyka wokół nas” H. Lewicka, M.Kowalczyk

                        nowe wydanie (pomarańczowa okładka)+zeszyty ćw. 1+2 DKW-4014-36/99

Przyroda – Nowa Era Tajemnice przyrody A. Czerny, H. Lach, K. Mnich DKW- 4014-165/99

J.  niemiecki – PWN “Und so weiter”,  ”- podręcznik i zeszyt ćwiczeń Łucyna Zastąpiło

                        Ewa Krawczyk, Marta Kozubowska DKW-4014-213/99

J.  angielski – OXFORD  New English Zone 3” DKW – 4014-59/99

 

Religia – Jedność  „Z Jezusem idziemy do Boga” T. Śmiech, Bogusław Nosek AZ-2-03/6

Plastyka –   Nowa Era „Do dzieła” J. Lukas , K. Ornak DKOS-5002-66/04

Informatyka – Czarny Kruk  Informatyka 2000 Podręcznik dla klas IV-VI na wyposażeniu

                        pracowni DKW-4014-56/99