Pasje i zainteresowania najlepszą życiową inwestycją

Pasje i zainteresowania najlepszą życiową inwestycją

 

Od marca do grudnia 2011r. w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy realizowany jest  projekt pt. ,,Pasje i zainteresowania najlepszą życiową inwestycją”. Głównym celem projektu jest rozwijanie pasji i zainteresowań wśród uczniów naszej szkoły. Uczniowie będą mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach koła fotograficznego,  w ramach którego poznają programy komputerowe do obróbki zdjęć oraz nauczą się  obsługi nowoczesnego  sprzętu fotograficznego. Ponadto prowadzone będą zajęcia tańców integracyjnych, koła muzycznego, plastycznego  i koła robótek ręcznych. Bogata oferta zajęć umożliwi uczniom nie tylko rozwijanie swoich pasji, ale pozwoli również w atrakcyjny i pożyteczny sposób spędzać wolny czas. Dzięki udziałowi w projekcie  i wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego szkoła będzie mogła zakupić  stroje krakowskie. Uczniowie będą mieli okazję zaprezentować swoje osiągnięcia podczas konkursów, wystaw, uroczystości szkolnych i środowiskowych best uk sale replica watches.

 

 

Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I- III w Gminie Stopnica

 

W tym samym czasie  w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich  w Stopnicy ruszył projekt Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Stopnica. Projekt będzie realizowany do 22 czerwca 2012 roku. Głównym celem projektu jest wyeliminowanie zidentyfikowanych barier i rozwinięcie zainteresowań. W ramach tego projektu realizowane są następujące zajęcia:

 

       1.    Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi  trudnościami w czytaniu i pisaniu,

2.       Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

3.       Zajęcia terapeutyczne,

4.       Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem zdolności matematyczno- przyrodniczych, recytatorsko- teatralnych i muzyczno- wokalnych.

Będą to zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego.

Rezultaty i produkty projektu przyczynią się do włączenia naszej szkoły w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu uwzględniającego indywidualizację pracy z dzieckiem. Dzięki realizacji projektu nasza szkoła  zostanie doposażona w nowe pomoce dydaktyczne, które ułatwią uczniom przyswajanie wiadomości i sprawią, że lekcje będą ciekawsze i atrakcyjniejsze.