Sprawozdanie z realizacji projektu

W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła realizowała projekt „Wiedza naszym kapitałem” w ramach poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

Zadanie I

 

W ramach „Wyrównywania deficytów w zakresie wiadomości i umiejętności” przeprowadzono zajęcia w 14 grupach – 560 godzin zajęć.

 

Dla 50 uczniów klas trzecich zorganizowano wycieczkę do Krakowa. W programie było zwiedzanie ZOO oraz projekcja w Multikinie filmu pt. „Jak wytresować smoka”.

 

Dla 60 uczniów klas II zorganizowano wycieczki do „Jaskini Raj” oraz „Europejskiego centrum bajki” w Pacanowie. Dla 63 uczniów klas I zorganizowano wycieczkę do Bałtowskiego Parku Jurajskiego.

 

 

Zadanie II

 

„Rozwijanie umiejętności kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania uczniów do tekstu kompetencji po drugim etapie kształcenia”.

 

W ramach tego zadania prowadzono zajęcia z:

 

         języka polskiego – 120 godz.

 

         matematyki – 120 godz.

 

         przyrody – 60 godz.

 

         języka angielskiego – 40 godz.

 

Dla 75 uczniów klas V zorganizowano wyjazd do Teatru Stefana Żeromskiego w Kielcach na sztukę pt. „Cyrograf”. Grupy językowe pojechały do Kielc na Świętokrzyski Przegląd Teatrów Szkolnych w języku angielskim.

 

 Zadanie III

 

„Eliminowanie zaburzeń psychoruchowych i usprawnianie zaburzonych funkcji” – 40 godzin.

 

 

Zadanie IV

 

Rozwijanie umiejętności informatycznych.

 

W ramach zadania odbyły się zajęcia:

 

- w trzech grupach w klasach pierwszych

 

- w dwóch grupach w klasach piątych

 

 

Zadanie V

 

Promocja projektu.

 

W dwóch grupach I-III i IV-VI odbyły się warsztaty „Bliżej Europy”.

 

Uczestnicy projektu mogli sprawdzić swoje wiadomości w konkursach. Zorganizowano 5 konkursów: recytatorski, ortograficzny, muzyczny, plastyczny i matematyczny – brało w nich udział 150 uczniów, wszyscy zostali nagrodzeni.

 

Z funduszy projektu zakupiono tablice interaktywną (laptop, projektor), kserokopiarkę, telewizor, odtwarzacz DVD, programy multimedialne.