Co robimy

„150 000 zł dla Szkoły Podstawowej w Stopnicy”

 

 

    Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom uczniów i oczekiwaniom rodziców, dyrekcja, nauczyciele i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Stopnicy podjęli inicjatywę zorganizowania dodatkowych zajęć  dla uczniów poprzez realizację dwóch projektów edukacyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego buy 1:1 perfect replica breitling watches.  

 

    Pierwszy z nich, którego budżet wynosi 100 000 zł, to „Nasza szkoła drogą do sukcesu”.  Obejmuje on Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PO KL.

 

    Głównym celem projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach szkolnych poprzez organizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych dla 6 grup z kl. I-III, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych dla kl. IV-VI z: j. polskiego, matematyki, przyrody, j. angielskiego i j. niemieckiego. Pozwoli to na lepsze przygotowanie uczniów do testu kompetencji dla klas szóstych oraz pomoże pokonać stres i uwierzyć we własne możliwości.

 

    Dzięki realizacji tego projektu będą dla uczniów organizowane liczne wycieczki, a szkoła wzbogaciła swoje zaplecze techniczne o tablicę interaktywną, projektor multimedialny, gabloty i wiele innych ciekawych pomocy dydaktycznych, które z pewnością wpłyną na lepsze wyniki kształcenia.

 

    Drugi projekt „Edukacja łączy pokolenia” to 50 000 zł na organizację kół zainteresowań. Obejmuje on Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PO KL.

 

    Realizacja tego projektu to jeszcze aktywniejszy udział rodziców w życiu szkoły oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci na kołach: dziennikarskim, matematycznym, przyrodniczym, teatralnym, muzycznym, sportowym (2 grupy), plastycznym (2 grupy) i informatycznym.

 

    Projekt wzbogacił wyposażenie szkoły o telewizor plazmowy, radiomagnetofony, kamerę cyfrową, odtwarzacz DVD i dyktafony. Uczestnicy mieli okazję wyjazdu do teatru, do fabryki bombek, odbędą się również wycieczki turystyczno- krajoznawcze oraz wyjazdy na zielone szkoły.

 

    Realizacja obu projektów to znaczące wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.