Ś. K. P.

Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów

 

 „Skąd pochodzę dokąd zmierzam” – to nazwa naszego projeku.

 

 

Realizację Projektu ,, Świętokrzyska Kuźnia Pomysłówrozpoczęliśmy od ogólnoszkolnego przedsięwzięcia ,, Dzieci Dzieciom Misji”. Cała społeczność uczniowska przygotowała pod kierunkiem koordynatorów: piosenki afrykańskie, tańce afrykańskie, stosowne stroje oraz dekoracje całej szkoły, stwarzającą klimat Czarnego Lądu. Nie zabrakło też specjałów kuchni afrykańskiej, w przygotowanie której włączyli się rodzice. Prezentacja podjętych działań odbyła się z udziałem zaproszonych gości  w tym przedstawicieli władz kuratorium, powiatowych i gminnych. Zaprosiliśmy również przedstawicieli szkół z woj. świętokrzyskiego noszących imię naszego patrona tj. ,, Batalionów Chłopskich”. Chcąc kultywować zwyczaje i tradycje Wielkanocne naszego regionu,  w ramach działań artystycznych przygotowaliśmy montaż słowno-muzyczny pt.,, Tradycje i zwyczaje wielkanocne”. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali całej społeczności uczniowskiej   i rodzicom poezję, piosenki o tematyce wielkanocnej i nasze regionalne przyśpiewki. Występ odbył się przy bogato zastawionym stole wielkanocnym, na którym nie zabrakło piosenek, kraszanek, koszyczków i innych dekoracji świątecznych  (przygotowanych samodzielnie przez dzieci.) W nawiązaniu do tradycji naszego regionu zorganizowany został konkurs na najładniejszą palmę wielkanocna. Kreując u naszych uczniów postawy proekologiczne przystąpiliśmy do realizacji zadania ,, Los Ziemi jest w naszych rękach”. Nasi uczniowie pod kierunkiem koordynatorów przygotowali scenki teatralne zachęcające wszystkich do postaw proekologicznych. Barwnym korowodem wyruszyliśmy na ulice Stopnicy. Niosąc transparenty  z hasłami o treści ekologicznej. Dzieci były przebrane za postacie ze świata przyrody. W ramach realizacji  zadania „Skąd nasz ród” przygotowaliśmy uroczystość środowiskową na którą zaprosiliśmy kombatantów   (przedstawiciele AK i BCh) władze gminy, duchownych i rodziców. Nasi uczniowie zaprezentowali piosenki patriotyczne, wiersze i układ taneczny w stosownych strojach. Z okazji Dnia Dziecka grupa teatralna przedstawiła wszystkim uczniom teatrzyk żywego słowa pt.,, Czerwony Kapturek- inaczej”. Aktorzy przedstawili bajkę według własnego scenariusza.

 Przed  wakacjami  nie pominęliśmy tematyki bezpieczeństwa. Dlatego też podjęliśmy realizację zadania ,, Bezpieczne wakacje”. Uczniowie przygotowali       i przedstawili montaż słowno – muzyczny o tematyce bezpieczeństwa. W czasie wakacji  odbywały się spotkania z piosenką i tańcem . Nie zabrakło pieszych wędrówek, połączonych z grilowaniem. Uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje zdolności artystyczne z okazji  Dni Stopnicy, które odbyły się w sierpniu. W ramach działania ,,Obrazy z dziejów miejscowości (regionu)’’ zostały zorganizowane wycieczki podczas których dzieci fotografowały i zapoznawały się z historią zabytków regionu, przeprowadziły wywiad z interesującymi ludźmi .

 

 ,,Przyroda regionu- ciekawostki flory i fauny ziemi stopnickiej’’. Działanie to miało na celu zaznajomić uczniów z ciekawymi gatunkami roślin   i zwierząt regionu, miejscami objętymi ochronę oraz uwrażliwić ich na piękno przyrody. W związku z tym realizowane były wycieczki w trakcie których dzieci rozpoznawały rośliny i zwierzęta, wykonywały fotografie, zbierały informacje dotyczące zróżnicowania form cheap fake watches with fashion terenu, przeprowadzały wywiady  z leśnikami, przygotowywały spektakl pt ,,Ekologia na wesoło’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz kontaktowy
Pola oznaczone * są wymagane
Imię*
telefon
e-mail*
Treść zapytania *