Nasz patron

Szkoła nosi imię Batalionów Chłopskich

 


AKT EREKCYJNY

 


 tablicy pamiątkowej wmurowanej w gmachu Szkoły Podstawowej  w Stopnicy zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła ZBOWID w Stopnicy z dnia 31.III.1974r. z napisem treści następującej: ,,Partyzantom Ziemi Stopnickiej walczących z najeźdźcą hitlerowskim  w latach 1939-1945 o wyzwolenie Polski -społeczeństwo Gminy Stopnica. Społeczeństwo Stopnicy tu tablicę tę umieszcza dla podkreślenia roli, jaką szkoła stopnicka z ośrodkiem w rynku odegrała w przeszłości w kształtowaniu postaw młodego pokolenia międzywojennego, kiedy to z odległych wsi dzieci chłopskie żądne wiedzy przemierzały całymi latami wytrwale kilometry dróg  i bezdroży dążąc do światła budzącego pragnienie innego życia dla siebie i dla innych. Szkoła stopnicka była progiem, po przejściu którego młodzież  wchodziła  w życie z duchem protestu przeciw niesprawiedliwości społecznej. Kiedy zaś przyszedł czas walki młodzież ta razem z nauczycielem Mieczysławem Nowakiem stanęła w szeregach AK walcząc w oddziale partyzanckim Zenona Krukowskiego ,,Wichra’’ i pełniąc różne funkcje jak: Marian Żabicki- komendant placówki AK w Stopnicy, ob. Leszczyński Zygmunt- szef punktu sanitarnego. Uczniami szkoły stopnickiej byli również organizatorzy chłopskiego ruchu oporu  w byłym powiecie stopnickim jak: Jan Morycz z Mietla „SĘK”- Szef Sztabu Powiatowej Komendy BCH zamordowany przez hitlerowców w 1943r. w lesie lisowskim, inż. Władysław Meuś ze Smogorzowa  ”Orczyk” – członek Tajnej Powiatowej Trójki Politycznej Stronnictwa Ludowego, uczestnik walki z Niemcami pod Słupią, mgr Stanisław Pompa z Jastrzębca ”Jesiotr” – jeden  z pierwszych organizatorów Ruchu Oporu Chłopskiego, inż. Władysław Skórski i Stanisław Zdral ze Skrobaczowa – łącznicy i kolporterzy Powiatowej Komendy BCH, Tadeusz Zawadziński z Podlasku działacz ruchu oporu, zamordowany przez Niemców w Częstochowie, Jan Grochowski z Jastrzębca ”Jastrząb” – Rejonowy Komendant BCH Rejony I Wschód, Szef Łączności Powiatowej Komendy BCH. Należy pamiętać również o  wychowankach gimnazjum stopnickiego, jak Marian Lech z Bosowic jeden z najpierwszych partyzantów tutejszego rejonu, członek bojowej organizacji  harcerskiej legendarnych ”Jędrusiów”, który wsławił się rozbiciem hitlerowskiego wiezienia w Mielcu i Opatowie, a później działał jako komendant samodzielnego oddziału partyzanckiego BCH w powiecie sandomierskim: Józef Grochowski z Jastrzębca ”Kłonica” – Powiatowy Komendant BCH byłego powiatu stopnickiego, Antoni Górnicz Szef Kwatermistrzostwa Wojewódzkiej Komendy BCH  Okręgu Kieleckiego.  Okres okupacji nie przerwał również, a przeciwnie, potęgował wychowawczą pracę nauczycieli miejscowej szkoły i profesorów pochodzących za Stopnicy i jej okolic. Należeli oni do Tajnej Organizacji Nauczycieli TON   i prowadzili tajne nauczanie, którego kierownikiem      i duszą był Tomasz Gromadzki  zabity przez Gestapo w czasie łapanki, zastąpiony później przez nauczyciela Wojtasia Stefana z Oglądowa. Na szczególne wyróżnienie za prace oświatową zasługują nieżyjący profesorowie: Feliks Stelmaszyński, Józef Polewski, Władysław Majka, Alfons Kopiński i nauczyciel Mieczysław Nowak, który założył w Dziesławicach tajną szkołę. Obecnie Szkoła Podstawowa w Stopnicy,  mieszcząca się w gmachu wybudowanym przy współudziale byłych bojowników o wolność i demokrację kontynuuje pracę oświatową po myśli tych, którzy o nową rzeczywistość walczyli i którzy życie swe oddając dla lepszej przyszłości spoczęli na cmentarzu stopnickim. Ku chwale więc pomordowanych przez hitlerowców i poległych w walce kolegów i towarzyszy broni a dla zapalenia ducha poświęcenia dla  Polski, młodych pokoleń, które przechodzą i w przyszłości przechodzić będą przez Szkołę, tablicę tę w dniu 30-lecia wyzwolenia Stopnicy z rąk okupanta – odsłaniamy.

 

Stopnica, dnia 12 stycznia 1975 roku good quality fake rolex watches online.